UID: 14010201

Ing. Ondrej Holík

Banskobystrický kraj, okres Zvolen, mesto Zvolen
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ondrej Holík
Terézie Vansovej 1440, 960 01, Zvolen
neuvedený
0454@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0454 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0454*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.11.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 0454*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 02.11.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.11.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 0454 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 03.05.2001 Stav členstva od: 02.11.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 03.05.2001 01.11.2014