UID: 13810491

Ing. arch. Jiří Rommer

Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, mesto Banská Bystrica
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
"RMR" Ing. arch. Jiří Rommer
Mládežnícka 17, 974 01, Banská Bystrica
neuvedený
1021@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1021 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1021*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.11.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 1021*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 02.11.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.11.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 1021 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 02.11.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 13.06.2001 01.11.2014