UID: 14690391

Ing. Ján Potočiar

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
1281@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1281 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1281*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 1281*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2015 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 1281 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 01.01.2015
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001 31.12.2014