UID: 14489601

Ing. Viliam Hlinka

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ELEKTROVOD Bratislava
Čulenova 5, 816 46, Bratislava
neuvedený
1734@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1734 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 1734*Z*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Neaktívna od 05.12.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 1734*Z*3-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 06.12.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 05.12.2014
Evidenčné č.: 1734 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1734*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 05.12.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 1734*Z*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 06.12.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 05.12.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 1734 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.09.2001 Stav členstva od: 06.12.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 13.09.2001 05.12.2014