UID: 15309493

Ing. Milan Lorinc

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
U. S. STEEL Košice
044 54, Košice
neuvedený
1759@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1759 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-4 Inžinierske stavby Pečiatka: 1759*Z*2-4
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 05.11.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 1759*Z*2-4
Stav odbornosti: Neaktívna od 06.11.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 05.11.2014
Evidenčné č.: 1759 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 1759*Z*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Neaktívna od 05.11.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 1759*Z*3-2
Stav odbornosti: Neaktívna od 06.11.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 05.11.2014
Evidenčné č.: 1759 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1759*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 05.11.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 1759*Z*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 06.11.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 05.11.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 1759 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.06.2001 Stav členstva od: 06.11.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.06.2001 05.11.2014