UID: 17110101

Ing. Ladislav Líška

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ŠTOR - investičná spol. s r.o.
Čajakova 19, 811 05, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31429386, DIČ: 2021103326, IČ DPH: SK2021103326
neuvedený
1821@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1821 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 1821*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.09.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 1821*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.09.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.09.2017
Člen komory
Evidenčné č.: 1821 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.09.2017 Stav členstva od: 01.09.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vznik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 01.09.2017
Trnava 13.09.2001 31.12.2014