UID: 14339312

Ing. Estera Malinovská

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
GALTEX
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava
neuvedený
1832@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1832 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1832*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 05.11.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 1832*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 06.11.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 05.11.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 1832 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.09.2001 Stav členstva od: 06.11.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 13.09.2001 05.11.2014