UID: 14759214

Ing. Ján Mokriš

Košický kraj, okres Michalovce, mesto Michalovce
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Mokriš Ján Ing.
Nad Laborcom 2, 071 01, Michalovce
neuvedený
2719@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2719 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2719*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 2719*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2015 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 2719 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 01.01.2015
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001 31.12.2014