UID: 13209891

Ing. Vladimír Čavojský

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
COPROJEKT
Súkenícka 13, 821 09, Bratislava
neuvedený
2824@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2824 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2824*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 29.10.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 2824*Z*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 30.10.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 29.10.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 2824 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 18.12.2001 Stav členstva od: 30.10.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 18.12.2001 29.10.2014