UID: 14490611

Ing. Tibor Nižňanský

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
3233@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3233 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3233*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 29.10.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 3233*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 30.10.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 29.10.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 3233 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 06.03.2002 Stav členstva od: 30.10.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 06.03.2002 29.10.2014