UID: 14729493

Anna Čergelová

Trnavský kraj, okres Piešťany, mesto Piešťany - Banka
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Čergelová Anna
Lesná 4443/31, 921 01, Piešťany - Banka
neuvedený
3474@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3474 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3474*TA*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.01.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 3474*TA*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.02.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.01.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 3474 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 27.03.2002 Stav členstva od: 01.02.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 27.03.2002 31.01.2014