UID: 24559091

Ing. Jaromír Hnátek

Zahraničie kraj, okres neuvedený, mesto Praha
Oprávnenie Usadený
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
HYDROPROJEKT, s.r.o.
Robotnícka 6, 974 01, Banská Bystrica
neuvedený
4935@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 4935 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4935*UZ*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 4935*UZ*I1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2015 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 4935 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 27.04.2007 Stav členstva od: 01.01.2015
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 27.04.2007 31.12.2014