UID: 16109912

Ing. Jozef Kruliac

Prešovský kraj, okres Kežmarok, mesto Huncovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Kruliac Jozef
Cintorínska 187/4, 059 92, Huncovce, Slovenská republika
IČO: 33883131, DIČ: 1022695080
neuvedený
1943@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1943 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 1943*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 20.02.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 1943*SP*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.02.2008
Evidenčné č.: 211 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 211*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 28.11.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 211*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 14.10.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.11.2011
Evidenčné č.: 211 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 211*2*2011
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 28.11.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 211*2*2011
Stav odbornosti: Aktívna od 22.11.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.11.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 1943 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.06.2001 Stav členstva od: 29.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.06.2001