UID: 15069801

Ing. Marta Mátisová

Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, mesto Dunajská Streda
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
AGROPROM - Združenie
Bratislavská 1, 929 01, Dunajská Streda
neuvedený
1110@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1110 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1110*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 1110*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2013
Evidenčné č.: 1110 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-4 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1110*A*4-4
Podkategória: 440 požiarna ochrana Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 1110*A*4-4
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 1110 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 01.01.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 13.06.2001 31.12.2013