UID: 15479702

Ing. Daniela Ježková

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Budova Zdravoprojekt Internacional
Bárdošova 2/A, 831 01, Bratislava
neuvedený
2478@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2478 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2478*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 30.11.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 2478*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.12.2013 Stav osvedčenia: Neaktívne od 30.11.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 2478 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.11.2001 Stav členstva od: 01.12.2013
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 29.11.2001 30.11.2013