UID: 17909411

Ing. Cyril Kollár

Prešovský kraj, okres Svidník, mesto Giraltovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Cyril Kollár
SNP 866, 087 01, Giraltovce, Slovenská republika
IČO: 42080967
0915/320383
cyrilkollar@szm.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5033 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5033*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.07.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 5033*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.07.2018 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.07.2018
Člen komory
Evidenčné č.: 5033 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.07.2018 Stav členstva od: 01.07.2018
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vznik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.07.2018
Košice 01.12.2011 31.12.2013
Košice 09.11.2007 31.03.2011