UID: 14310615

Ing. František Navrátil

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
FNL - PROJEKT
Zuzkin park 6, 040 11, Košice
neuvedený
0310@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0310 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0310*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 30.09.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 0310*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.10.2012 Stav osvedčenia: Neaktívne od 30.09.2012
Člen komory
Evidenčné č.: 0310 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 24.01.2001 Stav členstva od: 01.10.2012
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 24.01.2001 30.09.2012