UID: 14600502

Ing. Peter Janov

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
HYDRONIKA
Gogoľova 18, 852 02, Bratislava
neuvedený
2477@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2477 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 2477*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 10.01.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 2477*SP*I1
Stav odbornosti: Neaktívna od 11.12.2012 Stav osvedčenia: Neaktívne od 10.01.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 2477 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.11.2001 Stav členstva od: 11.12.2012
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 29.11.2001 10.12.2012