UID: 16129211

Ing. Štefan Mariščák

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Štefan Mariščák
Orgovánová 12, 040 11, Košice, Slovenská republika
IČO: 17089352, DIČ: 1030847125, IČ DPH: SK1030847125
neuvedený
2708@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2708 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 2708*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 31.03.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 2708*A*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 31.03.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.03.2004
Evidenčné č.: 2708 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2708*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2708*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 23.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2001
Evidenčné č.: 2708 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-1 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 2708*A*5-1
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 31.03.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 2708*A*5-1
Stav odbornosti: Aktívna od 31.03.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.03.2004
Člen komory
Evidenčné č.: 2708 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001