UID: 14400311

Ing. Adrián Fialka

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Adrián Fialka
Urbánkova 7, 080 01, Prešov
neuvedený
2640@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2640 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2640*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 10.12.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 2640*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 11.12.2012 Stav osvedčenia: Neaktívne od 10.12.2012
Člen komory
Evidenčné č.: 2640 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 11.12.2012
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001 10.12.2012