UID: 18009013

Ing. Zuzana Dobáková

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Turany
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Zuzana Dobáková
SNP 25, 038 53, Turany
neuvedený
4808@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 4808 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4808*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 10.12.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 4808*SP*I1
Stav odbornosti: Neaktívna od 11.12.2012 Stav osvedčenia: Neaktívne od 10.12.2012
Člen komory
Evidenčné č.: 4808 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 19.09.2006 Stav členstva od: 11.12.2012
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 19.09.2006 10.12.2012