UID: 16139791

Ing. Ivan Jaroš

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Hubová
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
GARS, s.r.o.
M. M. Hodžu 20, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 31600051, DIČ: 2020429004, IČ DPH: SK2020429004
0903/557839
info@gars.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1115 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 1115*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 30.01.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 1115*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.01.2012
Evidenčné č.: 03192 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03192
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.07.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 03192
Stav odbornosti: Aktívna od 03.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.07.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 1115 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 13.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 13.06.2001