UID: 14490702

Ing. Juraj Juska

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Juraj Juska - Projektová a inžinierská kancelária
Liptovská 8, 821 09, Bratislava
neuvedený
1127@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1127 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1127*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 30.06.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 1127*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.07.2011 Stav osvedčenia: Neaktívne od 30.06.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 1127 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 01.07.2011
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 13.06.2001 30.06.2011