UID: 15300925

Ing. Imrich Juhás

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ARREA
Braneckého 8, 911 01, Trenčín
neuvedený
1384@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1384 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1384*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 15.11.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 1384*Z*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 16.11.2011 Stav osvedčenia: Neaktívne od 15.11.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 1384 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 20.06.2001 Stav členstva od: 16.11.2011
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 20.06.2001 15.11.2011