UID: 14410502

Ing. Ján Bučina

Prešovský kraj, okres Poprad, mesto Svit
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
CHEMOSVIT PROCHEM
Kpt. Nálepku 100/29, 059 21, Svit
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3654 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3654*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 15.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 3654*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 16.11.2010 Stav osvedčenia: Neaktívne od 15.11.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 3654 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.04.2002 Stav členstva od: 16.11.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.04.2002 15.11.2010