UID: 14429015

Ing. Ľudmila Kreheľová

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ľudmila Kreheľová
Klincova 17, 821 08, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0438 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0438*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 0438*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2011 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 0438 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 03.05.2001 Stav členstva od: 01.01.2011
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 03.05.2001 31.12.2010