UID: 14609913

Ing. Gabriela Lampertová

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
VPÚ DECO Bratislava, a. s.
Za kasárňou 1, 830 00, Bratislava
neuvedený
2245@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2245 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2245*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 2245*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 02.01.2011 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 2245 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 02.01.2011
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 30.10.2001 01.01.2011