UID: 14739391

Ing. Zlatica Fabianová

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Zlatica Fabianová
Bakošova 26, 841 03, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 4344 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 4344*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 4344*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2011 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 4344 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 28.01.2004 Stav členstva od: 01.01.2011
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 28.01.2004 31.12.2010