UID: 14790513

Ing. Katarína Farkašová

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ELEKTROVOD Bratislava
Čulenova 5, 816 46, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0920 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0920*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 15.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 0920*Z*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 16.11.2010 Stav osvedčenia: Neaktívne od 15.11.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 0920 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 09.08.2001 Stav členstva od: 16.11.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 09.08.2001 15.11.2010