UID: 15090493

Ing. arch. Viera Kajlichová

Trnavský kraj, okres Piešťany, mesto Piešťany
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
K-ART
Sad A. Kmeťa 43, 921 01, Piešťany
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0975 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0975*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 15.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 0975*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 16.11.2010 Stav osvedčenia: Neaktívne od 15.11.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 0975 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 16.11.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 13.06.2001 15.11.2010