UID: 15179493

Ing. Jana Poperníková

Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, mesto Stará Ľubovňa
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Jana Poperníková
Podsadok 7, 064 01, Stará Ľubovňa
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2739 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2739*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 15.12.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 2739*A1
Stav odbornosti: Neaktívna od 16.12.2010 Stav osvedčenia: Neaktívne od 15.12.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 2739 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 16.12.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001 15.12.2010