UID: 17609391

Ing. Miroslava Kasaničova

Prešovský kraj, okres Humenné, mesto Humenné
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Miroslava Kasaničová - ATELIER MK
Kukorelliho 58, 066 01, Humenné, Slovenská republika
IČO: 40123758, DIČ: 1044081412
0905/970781
atelier2mk@gmail.com
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 4546 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4546*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 30.11.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 4546*SP*I1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.12.2009 Stav osvedčenia: Neaktívne od 30.11.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 4546 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 16.03.2005 Stav členstva od: 01.12.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 16.03.2005 30.11.2009