UID: 17919614

Ing. Ladislav Baran

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ATRIUM - architektonické štúdio
Letná 40, 040 01, Košice
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 5232 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5232*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 30.11.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 5232*SP*I1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.12.2009 Stav osvedčenia: Neaktívne od 30.11.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 5232 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 24.10.2008 Stav členstva od: 01.12.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 24.10.2008 30.11.2009