UID: 14090392

Ing. Ľubomír Krátky

Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom, mesto Hliník nad Hronom
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
LK - Krevosta - Ing. Ľubomír Krátky
1. mája 574, 966 01, Hliník nad Hronom
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 4361 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 4361*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2009
Špecifikácia: pozemné stavby - drevené konštrukcie Osvedčenie: 4361*A*3-2
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.03.2008 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2009
Evidenčné č.: 4361 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 4361*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2009
Špecifikácia: drevostavby Osvedčenie: 4361*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.03.2008 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 4361 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 27.01.2004 Stav členstva od: 01.03.2008
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Prerušené členstvo
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 27.01.2004 29.02.2008