UID: 14210302

Ing. Alena Morávková

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Alena Morávková - projektant
Záhradnícka 81, 821 08, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0158 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0158*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 0158*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2009 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 0158 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 08.12.1999 Stav členstva od: 01.01.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 08.12.1999