UID: 14500192

Ing. Igor Major

Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, mesto Banská Bystrica
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Igor Major - ROGI
Nám. Slobody 3, 974 01, Banská Bystrica
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1831 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1831*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 1831*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2009 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 1831 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.09.2001 Stav členstva od: 01.01.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 13.09.2001 31.12.2008