UID: 14949012

Ing. Mariana Bukovčanová

Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, mesto Banská Bystrica
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PREFASOL
Matuškova 48, 976 31, Vlkanová
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3655 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3655*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 3655*Z*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2009 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 3655 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.04.2002 Stav členstva od: 01.01.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 29.04.2002 31.12.2008