UID: 16149811

Ing. René Grošaft

Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, mesto Nové Zámky
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
REGRO, s.r.o.
Holubyho 37, 940 01, Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 44132964, DIČ: 2022610612, IČ DPH: SK2022610612
0905/601512
regro@regro.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0331 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0331*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.10.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 0331*Z*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.10.2008
Evidenčné č.: 363 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 363*1*2013
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 363*1*2013
Stav odbornosti: Aktívna od 13.11.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 0331 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.01.2001 Stav členstva od: 24.01.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 24.01.2001