UID: 15679103

Ing. Milan Hruška

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Milan Hruška
Na Rúrkach 10, 080 01, Prešov
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 4873 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4873*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.08.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 4873*SP*I1
Stav odbornosti: Neaktívna od 02.08.2009 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.08.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 4873 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 15.12.2006 Stav členstva od: 02.08.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 15.12.2006 01.08.2009