UID: 16110001

Ing. Alena Dobrovolská

Košický kraj, okres Michalovce, mesto Michalovce
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
AP - ATELIÉR, s.r.o.
Dobrianskeho 2157/2, 071 01, Michalovce
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0308 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0308*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 0308*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2006 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 0308 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 01.02.2004 Stav členstva od: 01.01.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Prerušené členstvo
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.02.2004 31.12.2005
Košice 24.01.2001 10.02.2002