UID: 16309506

Ing. Juraj Hasák

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROSNAP
Nám. A. Hlinku 33, 034 01, Ružomberok
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3942 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3942*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 3942*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2009 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 3942 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 27.05.2002 Stav členstva od: 01.01.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 27.05.2002 31.12.2008