UID: 14429493

Ing. Jozef Polča

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
U. S. STEEL Košice
044 54, Košice
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1344 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1344*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 30.11.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 1344*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.12.2006 Stav osvedčenia: Neaktívne od 30.11.2006
Evidenčné č.: 1344 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-24 Stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb Pečiatka: 1344*Z*4-24
Podkategória: 424 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 30.11.2006
Špecifikácia: skládky odpadov Osvedčenie: 1344*Z*4-24
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.12.2006 Stav osvedčenia: Neaktívne od 30.11.2006
Evidenčné č.: 1344 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-1 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 1344*Z*5-1
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Neaktívna od 30.11.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 1344*Z*5-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.12.2006 Stav osvedčenia: Neaktívne od 30.11.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 1344 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 01.12.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001 30.11.2006