UID: 14739801

Ing. Blažena Dobrucká

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Blažena Dobrucká
Bulíková 23, 851 04, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2439 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2439*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 30.11.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 2439*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.12.2006 Stav osvedčenia: Neaktívne od 30.11.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 2439 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 24.02.2003 Stav členstva od: 01.12.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 24.02.2003 30.11.2006