UID: 15229298

Ing. Ivan Andrejko

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Projekcia Andrejko
Nezábudková 22, 821 01, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2817 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2817*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 30.11.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 2817*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.12.2006 Stav osvedčenia: Neaktívne od 30.11.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 2817 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 18.12.2001 Stav členstva od: 01.12.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 18.12.2001 30.11.2006