UID: 15539314

Ing. Pavel Hrdlička

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Pavel Hrdlička - PHP
Čárskeho 10, 042 33, Košice
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2658 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2658*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 30.11.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 2658*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.12.2006 Stav osvedčenia: Neaktívne od 30.11.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 2658 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 01.12.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001 30.11.2006