UID: 15800812

Ing. Helena Drienovská

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Helena Drienovská
Nobelova 46, 831 02, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 4343 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 4343*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 30.11.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4343*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.12.2006 Stav osvedčenia: Neaktívne od 30.11.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 4343 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 28.01.2004 Stav členstva od: 01.12.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 28.01.2004 30.11.2006