UID: 14519211

Ing. Jaroslav Bahník

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Jaroslav Bahník
Rozvodná 5, 831 01, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1656 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1656*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.10.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 1656*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.11.2005 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.10.2005
Člen komory
Evidenčné č.: 1656 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.09.2001 Stav členstva od: 01.11.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 13.09.2001 31.10.2005