UID: 14459391

Ing. Pavol Cmorej

Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, mesto Spišská Nová Ves
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ATELIER
Fabiniho 23, 052 01, Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO: 35546743, DIČ: 1023486156
neuvedený
0119@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0119 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0119*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0119*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 30.06.1993 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Člen komory
Evidenčné č.: 0119 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 30.06.1993 Stav členstva od: 30.06.1993
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 30.06.1993