UID: 15369791

Ing. Ivan Droppa

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
KOPA
Šoltésovej 1, 040 00, Košice
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1260 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1260*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.10.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 1260*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.11.2005 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.10.2005
Člen komory
Evidenčné č.: 1260 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 01.11.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001 31.10.2005