UID: 16190301

Ing. Matúš Jesenko

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ASKO - Ateliér stavebných konštrukcií
Masarykova 10, 080 01, Prešov
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2671 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2671*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.10.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 2671*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.11.2005 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.10.2005
Člen komory
Evidenčné č.: 2671 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 01.11.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001 31.10.2005